Kërko

Organizimi me përgjegjësi shoqërore

Shenjat e rrezikut nga varësia

Kur flasim për rrezikun e zhvillimit të varësisë nga lojërat e fatit, duhet cekur se ky rrezik nuk është i njëjtë në të gjitha lojërat dhe dallon sipas lojërave. Lojërat e lotarisë janë lojëra jo të rrezikshme ose me rrezik të ulët për zhvillimin e varësisë.

Për këtë arsye, Lotaria e Kosovës, si organizator i përgjegjshëm i lojërave të fatit, i ka nda lojërat e fatit sipas shkallës së rrezikut dhe në çdo lojë dhe materiale promovuese ka shtypur shenjën e luajtjes me përgjegjësi dhe shenjën e rrezikut të lojës.

Me shenjën e luajtjes me përgjegjësi dhe logon e shkallës së rrezikut nga varësia, i bëjmë me dije lojtarët se loja është argëtim, deri sa luhet me masë. Kjo është edhe një dëshmi  e sjelljes së përgjegjëshme të Lotarisë së Kosovës ndaj lojtarëve dhe shoqërisë në tërësi.

 

Për lojërat me rrezik të ulët        

 

Për lojërat me rrezik mesatar

 

Për lojërat me rrezik të lartë

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

88,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

3,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

17,400