Kërko

Kontakti

Lotaria e Kosovës, Dardania - Kurrizi 15/17, 10000, Prishtinë

Tel: 038-553-128 , 045-321-499

E-mail: info@lotaria-ks.com

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

137,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

3,800

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

68,900