Kërko

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

80,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

2,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

16,000