Kërko

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

114,200

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

1,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

64,000