Kërko

Lotaria Instant

Plani i fitimeve

Numri i
fitimeve
Shuma e
fitimeve
       Vlera e
tërësishme
10  x 5.000,00 € =    50.000,00 €
15  x 1.000,00 € =     15.000,00 €
20  x 500,00 € =     10.000,00 €
50  x 200,00 € =     10.000,00 €
150  x 100,00 € =     15.000,00 €
400  x 50,00 € =    20.000,00 €
1000  x 20,00 € =    20.000,00 €
2000  x 10,00 € =    20.000,00 €
4000  x 5,00 € =    20.000,00 €
15000  x 2,00 € =    30.000,00 €
120000  x 1,00 € =  330.000,00 €
142645 copë =  330.000,00 €

Fitimi në para: Nëse zbulohen tri fusha me shuma të njëjta, fitohet ajo shumë në para.

Lotari të shtypura: 600000 copë.

Fondi i fitimit: 55% nga vlera e emituar
= 330.000,00 €

Organizator: Lotaria e Kosovës,
Dardania-Kurrizi 15/17, 10000 Prishtinë

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

88,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

3,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

17,400