Kërko

Organizimi me përgjegjësi shoqërore

Kërko ndihmë

Lotaria e Kosovës bashkëpunon me Qendrën e Shëndetit Mendor dhe Komunitet në Prishtinë

Numri i telefonit pa pagesë i qendrës për ndihmë apo HELPLINE, është i shënuar në materiale të marketingut (fletëpalosje, njoftime, pyetësor) të cilat mund t’i gjeni në çdo pikë të shitjes, dhe paraqet mënyrën më të thjeshtë dhe më të lehtë për të marrë këshilla për problemet që paraqiten nga luajtja e tepërt.

Thirrja në numrin HELPLINE është zgjidhje individuale dhe logjike e personit, i cili është në gjendje jo të mirë si pasojë e luajtjes së tepruar. Biseda me personelin profesionist vetëm mund t’i ndihmoj në zgjidhjen e problemit.

Këshilla dhe ndihmë profesionale, mund të kërkoni me besim të plotë në numrin e telefonit pa pagesë 0800 400 00, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në 15:00

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

88,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

3,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

17,400