Kërko

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

137,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

3,800

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

68,900