Kërko

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

144,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

2,000

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

70,500