Kërko

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

113,500

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

800

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

64,000