Kërko

Organizimi me përgjegjësi shoqërore

Mundësia e fitimit

Loto  7/39

Fitimi Mundësia
7 1:15.380.937
6 1:70.880
5 1:1.477
4 1:89

 

Joker

Fitimi Mundësia
6 1:1.000.000
5 1:100.000
4 1:10.000
3 1:1.000
2 1:100
1 1:10

 

Lotaria Instant

Fitimi Mundësia
5.000 € 1:60.000
1.000 € 1:40.000
500 € 1:30.000
200 € 1:12.000
100 € 1:4.000
50 € 1:1.500
20 € 1:600
10 € 1:300
5 € 1:150
2 € 1:40
1 € 1:5

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

88,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

3,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

17,400