Kërko

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

101,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

1,000

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

61,200