Kërko

Çertifikimi nga EL

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

88,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

1,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

58,500