Rregullat

 • Rregullat e përgjithshme të pjesëmarrjes në lojën Loto 7/39 dhe Joker nëpërmjet internetit

  Shkarko
 • Aneks i Rregullave të lojës LOTO 7/39

  Shkarko
 • Tabela e sistemeve

  Shkarko
 • Rregullat e lojës LOTO 7/39

  Shkarko
 • Rregullat e lojës JOKER

  Shkarko