Kërko

Çertifikimi nga EL

Fondi i garantuar për

LOTO 7 nga 39 është

74,400

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

800

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

55,600