Kërko

Emisioni i tërheqjes së numrave

Fondi i garantuar për

LOTO 7 nga 39 është

70,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

2,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

49,000