Kërko

Fituesi i premisë me 7 të qëlluara

 

Fituesi i premisë  me 7 të qëlluara, xhiro 94, date 24.11.2018, i cili fiton shumën prej 151,271.96 Euro

Fondi për 7 të qëlluara

pritet të jetë

88,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

3,500

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

17,400