Kërko

TeleBingo

Xhiroja e 17 zhvilluar me 02.04.2017

Kombinimi fitues

 • 33
 • 2
 • 80
 • 42
 • 13
 • 11
 • 61
 • 35
 • 71
 • 84
 • 73
 • 86
 • 25
 • 76
 • 55
 • 83
 • 44
 • 48
 • 18
 • 31
 • 53
 • 39
 • 14
 • 69
 • 30
 • 62
 • 28
 • 57
 • 59
 • 9
 • 65
 • 21
 • 70
 • 75
 • 63
 • 34
 • 90
 • 19
 • 78
 • 67
 • 41
 • 40
 • 58
 • 56
 • 32
 • 88
 • 37
 • 38
 • 60
 • 81
 • 7
 • 27
 • 64
Lloji i Fitimeve Numri i fitimeve Shuma €
SuperBingo 0 0
Bingo 36+ 1 211.80
10 të qëlluara - 2 rreshta 1 158.85
5 të qëlluara - 1 rresht 229 1.85
Fituesi i parë me 10 të qëlluara 1 31.77
Fituesi i parë me 5 të qëlluara 1 21.18

Fondi i garantuar për SuperBingo është: 10,000€

Tiketa fituese

- Bingo 36+, nr. i vërtetimit 001 - 0029333 17 Mitrovicë.

Lista e xhirove

Fondi i garantuar për

LOTO 7 nga 39 është

70,000

Fondi për 6 të qëlluara

pritet të jetë

800

Fondi për Joker 6

pritet të jetë

73,000